+48 691 938 038

Mindfuness

Mindfulness czyli Uważność

Termin „mindfulness” odnosi się zarówno do praktyki jak i podejścia, które polega na byciu całkowicie obecnym wobec doświadczenia płynącego zarówno z zewnątrz (inni ludzie) jak z wewnątrz (własne myśli, uczucia, wrażenia) w każdej chwili. Chodzi o jakość bycia wobec każdego pojawiającego się zjawiska – niezależnie od tego, czym to zjawisko jest.

W ramach treningu czy też indywidualnych spotkań pracujemy z ciałem, emocjami oraz myślami. Mindfulness to podejście i techniki rozwijające umiejętności świadomości naszego ciała, treści pojawiających się w świadomości.

Jednym z założeń treningu mindfulness jest zaakceptowanie myśli i uczuć, które nam się pojawiają – bez oceniania ich i walki lub/i przyciągania ich. Celem treningu nie jest osiągniecie relaksacji albo poczucia szczęścia, ale raczej wolności od tendencji do bycia wciąganym w automatyczne reakcje na myśli, uczucia i wydarzenia.

Trening uważności nie jest formą psychoterapii ani też treningiem relaksacyjnym – chociaż oczywiście może po części spełniać obie te funkcje.

Przeprowadzono wiele badań naukowych potwierdzających dobroczynne skutki, jakie praktyka uważności przynosi naszemu umysłowi, samopoczuciu, emocjom i zdrowiu:

– Spadek poziomu lęku, niepokoju, stresu, wyczerpania i poirytowania
– Wzrost odporności psychicznej i fizycznej
– Rozwój inteligencji emocjonalnej
– Zmniejszenie podatności na depresję
– Redukcja zachowań związanych z uzależnieniami
– Usprawnianie procesów zapamiętywania i uczenia się
– Zwiększenie umiejętności koncentracji
– Redukcja chronicznego bólu – zmniejszenie poziomu odczuwania bólu fizycznego
– Poprawa nastroju i jakości życia w stanach chronicznego bólu
– Zmniejszenie poziomu hormonów stresu we krwi
– Zmniejszenie ciśnienia krwi i obniżenie ryzyka pojawienia się nadciśnienia – zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób układu krążenia

Nauka uważności może być z powodzeniem prowadzona on-line w formie sesji indywidualnych czy też kursów grupowych on-line. Ma to szczególne znaczenie ze względu na obecną, wyjątkową sytuację (pandemia Covid-19). Mindfulness Association UK honorują kursy online, które oparte są o kontakt z uczestnikiem możliwość zobaczenia, usłyszenia uczestników i wymiany doświadczeń).

Od 2016 prowadzę 8 tygodniowe kursy mindfulness. Techniki mindfulness stosuję w praktyce psychoterapeutycznej.
Jestem certyfikowanym nauczycielem mindfulness w podejściu MBLC (Mindfulness Based Living Course).
Terapia indywidualna
Terapia par i rodzin
Terapia grupowa
Terapia online
Konsultacje psychologiczne
Mindfulness